Žmogaus ryšys su gamta yra labai svarbus šių dienų pasaulyje, todėl dabartiniu metu vis didesnis dėmesys yra skiriamas gamtos apsaugai, prie kurios žymia dalimi prisidedame ir mes, projektuodami, gamindami ir montuodami buitinių nuotekų valymo įrenginius. UAB „Buiteka LT“ yra įsikūrusi A. Gustaičio g. 25, Pažėrų kaime, Kauno rajone.